Thái Bình là tỉnh ven biển có vị trí quan trọng về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh. Trong những năm qua, Thái Bình đã đẩy mạnh phát triển kinh tế biển, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng tương đối đồng bộ. Đời sống nhân dân được cải thiện, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, chủ quyền biên giới biển được giữ vững.

Đề án "Bảo đảm an ninh, trật tự phục vụ phát triển kinh tế biển tỉnh Thái Bình giai đoạn 2012 - 2015 và định hướng đến năm 2020" hướng đến mục tiêu bảo đảm an ninh trật tự, an toàn các dự án, đề án phát triển công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp, du lịch, dịch vụ, cơ sở hạ tầng vùng biển, phục vụ phát triển kinh tế, xã hội bền vững. Bảo vệ an toàn cho nhân dân và các hoạt động phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh trên biển. Xây dựng được các mô hình tự quản về nuôi trồng thuỷ sản, các tổ, đội tàu tự quản và các đội dân quân trên biển hoạt động hiệu quả. Bảo đảm hệ thống chính trị cơ sở và lực lượng Công an, Quân đội, Biên phòng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vùng biển.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự nói chung và an ninh biển của tỉnh Thái Bình nói riêng trong những năm qua. Để thực hiện đề án thực sự hiệu quả, đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, Công an Thái Bình cần giữ vai trò nòng cốt, xung kích, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành chức năng, chủ động rà soát, nắm tình hình, phát hiện những sơ hở, thiếu sót trong chính sách thu hút đầu tư, phát triển kinh tế biển. Kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền các cấp có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn âm mưu, ý đồ chống phá của các thế lực thù địch. Kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội; tiếp tục nhân rộng, duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về an ninh, trật tự, xây dựng thế trận an ninh vững chắc, tạo môi trường thuận lợi, phục vụ tốt phát triển kinh tế biển

Hồ Tuyên