Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Tổ chức Hội thảo dự và phát biểu chỉ đạo.

Hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "70 năm CAND Việt Nam xây dựng, chiến đấu, trưởng thành; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" là một trong chuỗi những sự kiện hướng về Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tại cuộc họp, Tạp chí CAND, Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo Hội thảo khoa học quốc gia báo cáo tiến độ công việc đã triển khai thực hiện.

Họp Ban chỉ đạo, Ban tổ chức Hội thảo Khoa học cấp quốc gia.

Theo đó, thực hiện Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Tạp chí CAND đã phối hợp chặt chẽ với các đơn vị của Ban Tuyên giáo Trung ương, Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị hội thảo, đã mời và nhận được 100 bài viết, báo cáo khoa học của các chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài lực lượng CAND, phù hợp chủ đề, nội dung hội thảo; dự thảo báo cáo đề dẫn, kết luận hội thảo; chuẩn bị xong giấy mời, điện triệu tập các thành viên tham gia hội thảo và các công việc có liên quan, đảm bảo hội thảo được tổ chức trang trọng, ý nghĩa, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Thứ trưởng Bùi Quang Bền biểu dương những nỗ lực, cố gắng, tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực của các thành viên Ban Chỉ đạo, Ban tổ chức, đặc biệt là đơn vị Thường trực là Tổng cục Chính trị CAND (trực tiếp thực hiện là Tạp chí CAND).

Đồng chí yêu cầu cơ quan thường trực tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành các hoạt động để chuẩn bị hội thảo được chu đáo, đúng kế hoạch đề ra; các bộ phận nêu cao trách nhiệm, phân công nhiệm vụ, công tác tổ chức cụ thể, chặt chẽ, nhất là công tác hậu cần phải chu đáo, tỷ mỷ.

Ban Tổ chức cần tăng cường phối hợp với các bộ, ban, ngành, địa phương, báo chí trong và ngoài lực lượng CAND tổ chức tuyên truyền đậm nét về hội thảo.             

Trần Xuân