Trung tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Trong năm 2020, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an tổ chức hoạt động theo phương châm hành động của Bộ “Chủ động, nêu gương, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và đạt rất nhiều tiến bộ trên tất cả các lĩnh vực. Đơn vị chủ động đề xuất, tham mưu với Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ triển khai một số đề án, nhiệm vụ lớn, có tính định hướng chiến lược trong toàn lực lượng CAND… 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng Phòng 5, thuộc Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an.

Trong đó, công tác nghiên cứu chiến lược đã hoàn thành và vượt chỉ tiêu nhiệm vụ kế hoạch 2020, đã tham mưu lãnh đạo Bộ ban hành một số văn bản có tính định hướng chiến lược về ANTT, nổi bật là ban hành nghị quyết và chỉ thị đầu tiên về công tác nghiên cứu chiến lược của lực lượng CAND tạo bước đột phá toàn diện cả về số lượng và chất lượng… 

Tổ chức tổng kết nhiều vấn đề lớn, nghiên cứu nhiều công trình trọng điểm, với 2 đề tài cấp quốc gia, 2 công trình lịch sử trọng điểm và hàng chục đề tài khoa học cấp bộ… Làm tốt vai trò là cơ quan thường trực Hội đồng lý luận Bộ Công an; tham mưu, triển khai có hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu công tác lý luận trong CAND đề ra. 

Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý khoa học và công nghệ, khoa học lịch sử CAND… Với thành tích đạt được, Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công có 10 tập thể, 10 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 1 cấp Phòng được Bộ Công an tặng Cờ thi đua…

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an cho 6 tập thể và 3 cá nhân thuộc Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ chúc mừng những thành tích đã đạt được của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an trong năm 2020.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh, thời gian tới, Cục Khoa học, chiến lược và lịch sử Công an tiếp tục tham mưu lãnh đạo Bộ thống nhất quản lý và hướng dẫn nghiệp vụ công tác nghiên cứu khoa học chiến lược, công tác lý luận, biên soạn từ điển, bách khoa thư, công tác thông tin khoa học trong toàn lực lượng. 

Đồng thời tiếp tục triển khai những đề án, dự án, những cuộc hội thảo và nhiệm vụ khoa học đã được phê duyệt, nhất là Đề án “Nâng cao chất lượng nghiên cứu chiến lược của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới”; thực hiện tốt công tác nghiên cứu, xây dựng chiến lược, chính sách bảo đảm ANQG, TTATXH, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng lực lượng CAND; tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác nghiên cứu khoa học thực sự có tâm, có tầm, tâm huyết, trách nhiệm, xuất hiện những nhân tố mới, những chuyên gia đầu ngành, lĩnh vực…

Tham mưu, xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch giải pháp đầu tư tổng thể cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong toàn ngành. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ nêu rõ, đơn vị cần phát huy tốt vai trò cơ quan thông tin khoa học đầu ngành, không ngừng cải tiến về hình thức, tích cực đổi mới về nội dung các ấn phẩm. Tập trung xây dựng Tạp chí CAND mang tính toàn diện, khoa học cao, gắn lý luận với thực tiễn…

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao Cờ thi đua của Bộ Công an tặng 4 đơn vị cấp cơ sở; trao Bằng khen của Bộ Công an cho 6 tập thể và 3 cá nhân thuộc Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” giai đoạn 2018 - 2019; trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 2 tập thể, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tham mưu, tổ chức thành công Hội thảo khoa học quốc gia trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên CAND trong tình hình mới…

M.Hiền