Xuất phát từ việc triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm, trong 20 ngày đầu thực hiện cao điểm, Công an TP Hà Nội đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm. Qua đó, góp phần làm giảm 2% số vụ phạm pháp hình sự so với cùng kỳ năm 2014, tỷ lệ khám phá chuyên án đạt 107% chỉ tiêu và tỷ lệ khám phá các vụ vi phạm về môi trường đạt 136% chỉ tiêu cả đợt cao điểm; trong đó đã phát hiện và xử lý 226 vụ liên quan đến hoạt động vận chuyển gia cầm, vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm (đạt 150,7% chỉ tiêu).

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sĩ Công an TP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung báo cáo giải trình một số vấn đề đoàn kiểm tra đề cập. Giám đốc Công an TP Hà Nội nêu một số khó khăn trong việc thực hiện cao điểm so với cùng kỳ năm trước. Đồng thời, đề xuất lãnh đạo Bộ Công an tháo gỡ những vướng mắc trong việc thực hiện công tác nghiệp vụ cơ bản trên từng lĩnh vực cụ thể.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến khẳng định những kết quả Công an TP Hà Nội đã đạt được là do các biện pháp nghiệp vụ, kiểm soát tốt tình hình, hoạt động của tội phạm được triển khai một cách có chiều sâu.

Trung tướng Đỗ Kim Tuyến đề nghị Công an TP Hà Nội tiếp tục làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời các hoạt động mới của tội phạm và các vấn đề nổi cộm liên quan đến kinh tế-văn hóa-xã hội ở Thủ đô, để có biện pháp kiềm chế tội phạm. Tiếp tục nhân rộng những mô hình phòng chống tội phạm; phối hợp chặt chẽ với các Cục nghiệp vụ thuộc Tổng cục Cảnh sát và Công an các địa phương triển khai đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh; kịp thời động viên, khen thưởng những tấm gương xuất sắc trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm.

Vũ Linh