Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (CATW), Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an tới dự và chỉ đạo hội nghị. Trung tướng Trần Văn Nhuận, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND chủ trì hội nghị.

Báo cáo sơ kết 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) trong Đảng bộ Tổng cục, nêu rõ: 100% tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc đã tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên (CBĐV) một cách nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ, thời gian quy định.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thông qua đó, CBĐV trong Tổng cục đã có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, nội dung, nắm vững những quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Nghị quyết, nhất là những công việc cần tập trung thực hiện. Chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ được nâng lên; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ CBĐV được củng cố, nâng cao.

Các cấp ủy Đảng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị được Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ giao, góp phần tạo chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng, XDLL CAND trong sạch, vững mạnh...

Thay mặt Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu, khẳng định: Qua 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND đã tham mưu cho Đảng ủy CATW, lãnh đạo Bộ chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết đạt được một số kết quả bước đầu quan trọng.

Việc triển khai thực hiện Nghị quyết đã tạo không khí mới, quyết tâm mới, tích cực, khẩn trương, quyết liệt hơn trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), công tác xây dựng Đảng và XDLL CAND trong sạch, vững mạnh.

Thời gian tới, Đảng ủy Tổng cục cần tiếp tục xác định việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 là công việc thường xuyên, gắn với những nhiệm vụ chính trị của đơn vị, của lực lượng CAND. Tổng cục phải hướng dẫn các đơn vị kiểm điểm Nghị quyết theo định kỳ, coi đó là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua cuối năm; các đơn vị tiếp tục làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng đội ngũ CBĐV vững vàng về chính trị, luôn nói và làm theo đường lối, chính sách của Đảng, đảm bảo tốt ANTT trong tình hình mới.

Trong công tác, chiến đấu và sinh hoạt, lãnh đạo chỉ huy cần nêu cao vai trò tiền phong, gương mẫu; CBĐV phải tự giác, chấp hành nội quy, kỷ luật. Tổng cục XDLL CAND tiếp tục tham mưu, hướng dẫn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 đạt chất lượng, hiệu quả hơn trong toàn lực lượng

Hiếu Quỳnh