Từ đầu năm 2013 đến nay, do làm tốt công tác nắm tình hình, phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm nên tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, ổn định; không để phát sinh tình huống đột xuất, bất ngờ, không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài; phát hiện ngăn chặn hoạt động tán phát tài liệu, thành lập tổ chức phản động tại Hải Dương. Phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả đối với các loại tội phạm, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra giảm so với cùng kỳ năm 2012, đặc biệt là tội phạm cướp trên tuyến giao thông; tỷ lệ điều tra khám phá án cao (đạt trên 86%, trọng án đạt trên 92%). Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, quản lý vũ khí vật liệu nổ, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, tuyên truyền, xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt (số vụ, số người chết và số người bị thương).

Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được coi trọng; Đề án “Làng an toàn, khu dân cư an toàn, cơ quan doanh nghiệp an toàn về ANTT” tiếp tục được duy trì và triển khai sâu rộng. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng và tổ chức được quan tâm, số trường hợp vi phạm phải xử lý kỷ luật thấp, trong năm Công an tỉnh đã có 241 lượt tập thể, 655 lượt cá nhân được các cấp khen thưởng.

Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Công an tỉnh Hải Dương đã đạt được từ đầu năm đến nay. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới, Công an tỉnh Hải Dương cần tiếp tục đoàn kết, ổn định tổ chức, củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCS, chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh… triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đổi mới công tác nắm tình hình, chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình, các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tập trung thực hiện tốt những mặt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trọng tâm những tháng cuối năm. Đặc biệt, Công an tỉnh cần triển khai các biện pháp công tác đảm bảo tốt ANTT trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014; góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương…

Đ.T.