Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành thăm phòng truyền thống Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường trực phía Nam.

Đại tá Phạm Văn Hùng, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cho biết: Trong 6 tháng đầu năm 2019, đơn vị đã phối hợp triển khai bảo vệ an toàn 190 hoạt động của các đồng chí lãnh đạo chủ chốt tại 16/22 tỉnh, thành phố phía Nam. Phối hợp bảo vệ tuyệt đối, an toàn 12 đoàn khách quốc tế, trong đó có 3 đoàn cấp nguyên thủ quốc gia. Công tác bảo vệ các đoàn khách quốc tế luôn được thực hiện chặt chẽ, tuyệt đối an toàn, đảm bảo yêu cầu về chính trị, nghiệp vụ và ngoại giao. Đảm bảo an toàn 3 hội nghị và sự kiện chính trị quan trọng do Đảng, Nhà nước tổ chức tại các tỉnh, thành phố phía Nam. Triển khai lực lượng, phương tiện bảo vệ an toàn các cơ quan trọng yếu của Trung ương Đảng, Chính phủ, Quốc hội.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc
Đại tá Phạm Văn Hùng báo cáo kết quả công tác của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường trực phía Nam

Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đã biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường trực phía Nam trong suốt thời gian qua. Đồng chí Thứ trưởng đề nghị, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ thường trực phía Nam tiếp tục thực hiện chủ trương đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ. 

Chủ động làm tốt công tác dự báo, phân tích đúng tình hình ANTT, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai lực lượng, phương tiện và biện pháp nghiệp vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước... Rà soát lực lượng, vũ khí, trang thiết bị phương tiện nhằm chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tài chính, bảo quản, sử dụng xăng dầu, vũ khí, trang thiết bị phục vụ tốt yêu cầu công tác nghiệp vụ và an toàn, tiết kiệm, chống lãng phí.  


Đức Mừng