Nội dung bức thư nêu rõ: "Trong những ngày qua, lực lượng Công an nhân dân rất vinh dự được các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương, các tầng lớp nhân dân, kiều bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế đến chia vui, gửi thư chúc mừng, tổ chức và tham gia các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945-19/8/2015), 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005-19/8/2015).

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; sự phối hợp, giúp đỡ tận tình, có hiệu quả của các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở Trung ương, địa phương, các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế đối với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp, giúp đỡ có hiệu quả của các đồng chí lãnh đạo, của đồng chí, đồng bào trong thời gian tới để lực lượng Công an nhân dân tiếp tục lớn mạnh về mọi mặt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang “Công an nhân dân Việt Nam trung thành với Đảng, tận tụy với dân - vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc các đồng chí lãnh đạo, đồng chí, đồng bào mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công.

Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an