Tham dự tập huấn có lãnh đạo phụ trách công tác Đảng và các cán bộ kỹ thuật được giao nhiệm vụ giúp việc công tác kiểm phiếu bầu cử đại hội của các trường CAND khu vực phía Nam, Bệnh viện 30-4...
Các đại biểu tham gia tập huấn

Trung tá Hoàng Văn Thắng, Phó Trưởng Phòng 3, Cục Công tác Đảng và Công tác Chính trị, cho biết: Phần mềm kiểm phiếu được Viện Công nghệ thông tin, Viện Khoa học và Công nghệ Quân sự xây dựng đảm bảo tính chính xác, bảo mật. Có thể kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội Đảng các cấp theo 2 cách gồm, kiểm phiếu bằng công nghệ tự động nhận dạng hình ảnh (đối với những đơn vị có máy quét ảnh) và kiểm phiếu bằng phương pháp bán tự động (đối với những đơn vị không có máy quét).

Trong thời gian 1 ngày, các đại biểu tham dự hội nghị đã được hướng dẫn cách cài đặt, sử dụng phần mềm kiểm phiếu bầu cử như, tạo tài khoản, phân nhóm người dùng; khai báo thông tin về đại hội, phiếu bầu cử, phiếu không hợp lệ; cập nhật, kiểm tra, kết quả phiếu bầu; tạo danh sách bầu cử, thông tin bầu cử, danh sách ban kiểm phiếu, thiết lập nhập phiếu, kiểm phiếu, kết quả; biên bản kiểm phiếu, quản lý dữ liệu, phiếu bầu trực tiếp trên máy tính. Đồng thời, được cung cấp cách xử lý một số tình huống và giải đáp một số thắc mắc bảo đảm sử dụng thành thạo phần mềm…

C.Qúy-C.Bình