Thay mặt lãnh đạo 3 đơn vị phát biểu khai mạc, Đại tá Đặng Văn Lân cho biết, buổi tập huấn nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm chấp hành các quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; đồng thời trang bị kiến thức, kỹ thuật, thao tác sử dụng các loại phương tiện, dụng cụ phòng cháy, chữa cháy cho đội ngũ cán bộ, công nhân viên.

Cán bộ, công nhân viên 3 đơn vị thực hành sử dụng các loại bình khí, bình bột chữa cháy.

Cán bộ, công nhân viên 3 đơn vị đã được các chuyên gia của Sở Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy TP Hà Nội phổ biến kiến thức cơ bản về phòng cháy, chữa cháy; tính năng, tác dụng, thao tác kỹ thuật sử dụng các loại bình chữa cháy phù hợp với yêu cầu phòng cháy, chữa cháy ở cơ quan; hướng dẫn thực hành sử dụng các loại bình khí, bình bột để dập tắt đám cháy…

Quỳnh Vinh