Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được tập huấn, giới thiệu các chuyên đề: Tổng quan tình hình, kết quả công tác CCHC hiện nay và những định hướng lớn về CCHC của Chính phủ từ nay đến 2020; tình hình, kết quả thực hiện Đề án về CCHC trong lực lượng CAND, những vấn đề trọng tâm trong CCHC của lực lượng CAND hiện nay; quan điểm chỉ đạo và nội dung trọng tâm CCHC của Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH…

Phát biểu tại lớp tập huấn, Trung tướng Tô Thường mong muốn trong thời gian tiếp theo, các đơn vị chức năng thuộc Tổng cục Cảnh sát Quản lý hành chính về TTATXH sẽ tiếp tục triển khai, thực hiện có hiệu quả Đề án của Chính phủ, Bộ Công an về công tác CCHC; nghiên cứu, xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; tiến hành hiện đại hóa, công khai minh bạch các thủ tục hành chính theo hướng vừa tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân vừa đảm bảo đúng pháp luật và đáp ứng yêu cầu về nghiệp vụ, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác Công an

Việt Hưng