Các học viên sẽ được truyền đạt và thực hành về chấn thương và tai nạn thương tích; chấn thương sọ não, cột sống, ngực; chấn thương bụng, cố định gãy xương; chảy máu và cầm máu; vết thương phần mềm ở chi; cấp cứu thảm họa; bóp gân; sai khớp; bỏng; hướng dẫn thực hành băng bó; thực hành vận chuyển nạn nhân và 5 kỹ thuật sơ cấp cứu.

Lớp tập huấn giúp cho cán bô,å chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến đấu, các đồng chí làm nhiệm vụ có nhiều nguy cơ cao và đội y tế cấp cứu ngoài bệnh viện, bệnh xá được trang bị những kiến thức cơ  bản nhất về cấp cứu tai nạn thương tích, hỗ trợ cho nhân viên y tế trong cấp cứu, vận chuyển nạn nhân hiệu quả, giúp cho nạn nhân giảm tỷ lệ tử vong và các di chứng về sau

Văn Hùng