Lớp tập huấn được tổ chức trong 3 ngày, nhằm tăng cường kiến thức về chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS trong các cơ sở giam giữ và thực hiện tốt công tác phòng, chống HIV/AIDS trong lực lượng Công an.

Các học viên được tiếp cận với các nội dung phục vụ hữu ích việc chăm sóc, điều trị bệnh nhân HIV/AIDS, do các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới TW giảng dạy: dự phòng nhiễm trùng cơ hội cho người có HIV/AIDS, tác dụng phụ của ARV, thất bại điều trị và chuyển phác đồ, quy trình quản lý bệnh nhân v.v…

Thanh Hằng