Trong 3 ngày, các cán bộ, chiến sỹ Công an đã được tiếp cận các thông tin mới nhất về tình hình dịch HIV/AIDS trên thế giới, các chương trình và biện pháp giảm tác hại ở Việt Nam, đặc biệt là đi sâu thảo luận về vai trò của lực lượng Cảnh sát trong việc triển khai các hoạt động giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS vì là lực lượng có vai trò chủ đạo trong việc giảm cung ma túy và sẽ cực kỳ hiệu quả nếu chủ động tham gia.

Lớp Tập huấn can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS.

Các học viên cũng được tìm hiểu sâu về nguy cơ phơi nhiễm HIV/AIDS của lực lượng Cảnh sát khi thi hành nhiệm vụ và các kỹ năng cần thiết để phòng, tránh; cách xử lý và biện pháp dự phòng sau phơi nhiễm HIV/AIDS trong đấu tranh phòng, chống tội phạm; cơ chế phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát với ngành Y tế trong việc triển khai các hoạt động giảm tác hại dự phòng lây nhiễm HIV/AIDS tại cộng đồng. Những nội dung này nhằm giúp lực lượng Công an giảm bớt nguy cơ trong đấu tranh với tội phạm, trong đó có các tội phạm liên quan đến ma túy và HIV/AIDS

Dạ Miên