Với 3 ấn phẩm hằng tháng, năm 2012, Tạp chí CAND đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nội dung các bài viết của Tạp chí CAND đã nghiên cứu, phản ánh tương đối toàn diện các vấn đề thực tiễn và lý luận trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, như tuyên truyền, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về an ninh, trật tự (ANTT); thường xuyên tổ chức các cuộc hội thảo, các số chuyên đề, chuyên mục, bài viết nghiên cứu, đấu tranh với các âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; góp phần xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, các mặt xây dựng lực lượng, Hậu cần - Kỹ thuật CAND…

Tạp chí CAND cũng không ngừng cải tiến về nội dung, hình thức; bám sát sự chỉ đạo của Đảng ủy Công an TW, Bộ Công an và Ban Tuyên giáo TW, bám sát thực tiễn chiến đấu, các mặt công tác Công an; giúp cán bộ, chiến sỹ Công an nghiên cứu, học tập nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ, pháp luật, chính trị và là diễn đàn khoa học tin cậy để cán bộ lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp, các nhà khoa học, quản lý trong và ngoài lực lượng Công an nghiên cứu, trao đổi trên lĩnh vực ANTT…

Ghi nhận thành tích của Tạp chí CAND, năm 2012, Bộ Công an đã tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc.

Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Hồng Vinh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà Tạp chí CAND đã đạt được trong năm qua; đồng thời khẳng định sự đóng góp công sức và trí tuệ của đội ngũ cộng tác viên trong thành công đó.

Để tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, khắc phục những mặt còn hạn chế trong công tác, Thứ trưởng Tô Lâm đã nêu rõ 7 nhiệm vụ trọng tâm mà Tạp chí CAND cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh Tạp chí cần tăng cường những bài viết cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Công an đã đề ra; tiếp tục tổ chức tuyên truyền khẳng định đường lối, quan điểm của Đảng ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục có những bài viết sắc sảo nhằm đấu tranh phản bác lại các quan điểm sai trái, thù địch. Đồng thời, Tạp chí CAND cần chủ động phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương trong công tác nghiên cứu, tổng kết thực tiễn, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận CAND…

Trần Xuân