Thiếu tướng Lê Tấn Tới, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. 

Cùng dự có đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ; đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT); lãnh đạo các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Bộ Y tế; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Ban Giám đốc, Ban Giám hiệu các học viện, nhà trường, các bệnh viện CAND…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự hội nghị.

Sau 20 năm triển khai, lực lượng Công an đã tham mưu với các cơ quan, ban ngành, chính quyền các cấp chủ trương, giải pháp về công tác ứng phó với BĐKH, BVMT. Trong đó, nổi bật nhất là từng bước hình thành và kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện nhiệm vụ BVMT, ứng phó với BĐKH của lực lượng CAND. Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCS và cộng đồng về công tác BVMT, ứng phó với BĐKH. Thường xuyên tổ chức diễn tập để nâng cao năng lực, kỹ năng, chủ động phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ. Ban hành nhiều chỉ thị, thông tư, quy chế BVMT, chương trình hành động, kế hoạch quy mô toàn ngành và văn bản hướng dẫn Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác BVMT, ứng phó với BĐKH. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới phát biểu tại hội nghị.

Công an các đơn vị, địa phương từ hướng tiếp nhận chỉ đạo của cơ quan cấp trên sang trực tiếp đề xuất, triển khai thực hiện, qua đó từng bước nâng cao nhận thức cho các cấp lãnh đạo, CBCS. Đến nay, các trụ sở làm việc, các cơ sở giam giữ, cơ sở y tế trong CAND đã có phương án, công trình BVMT theo đúng quy định pháp luật và của ngành. Công an các đơn vị, địa phương đã chủ động xây dựng các công trình xử lý ô nhiễm môi trường, đặc biệt là xử lý môi trường các phòng thí nghiệm nghiệp vụ công tác nghiệp vụ Công an. 

Tổ chức tốt công tác phòng ngừa, ngăn chặn, điều tra, đấu tranh, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật về môi trường. Đã phát hiện, điều tra, đấu tranh, xử lý hơn 171.000 vụ vi phạm, chuyển cơ quan điều tra khởi tố, đề nghị khởi tố hơn 3.300 vụ, 3.500 bị can; xử phạt vi phạm hành chính trên 133.000 vụ với số tiền phạt gần 2.000 tỷ đồng…

Đồng chí Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tai hội nghị, Thứ trưởng Lê Tấn Tới nhấn mạnh, công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trong lực lượng CAND được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao ngay từ những ngày đầu khi Luật Bảo vệ môi trường ra đời (1994) và được cụ thể bằng Chỉ thị số 04/2000/CT/BCA ngày 22/11/2000 về việc tăng cường thực hiện nhiệm vụ BVMT và đấu tranh phòng, chống tội phạm về môi trường. 

Qua 20 năm hình thành và phát triển, công tác BVMT, ứng phó với BĐKH trong lực lượng CAND đến nay đã đạt được những kết quả rất quan trọng đóng góp không nhỏ công cuộc BVMT, ứng phó với BĐKH nói riêng và sự phát triển bền vững của đất nước nói chung. 

Lực lượng Công an với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, có hệ thống cơ cấu tổ chức đến cấp xã, phường, địa bàn đóng quân trên mọi miền đất nước. Bộ Công an là thành viên Ban chỉ đạo Quốc gia ứng phó với BĐKH, luôn là lực lượng tiên phong có mặt tại các điểm nóng về thiên tai, thảm họa, sự cố môi trường, kịp thời tổ chức sơ tán nhân dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, tiếp tế, cấp cứu nhân dân, hạn chế thấp thiệt hại thiên tai gây ra.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho đồng chí Võ Tuấn Nhân, Thứ trưởng Bộ TN&MT.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ của Bộ Công an cho các cá nhân đã có nhiều đóng góp trong công tác BVMT và ứng phó BĐKH của lực lượng CAND.

Về phương hướng công tác BVMT, ứng phó với BĐKH của lực lượng CAND trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Tấn Tới đánh giá trong bối cảnh tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng phức tạp, ảnh hưởng của BĐKH ngày càng rõ rệt, đã và đang có những tác động tiêu cực đến quá trình phát triển kinh tế, ANTT và an sinh xã hội của đất nước, trong đó có lực lượng CAND. Vì thế, để thực hiện tốt công tác BVMT, ứng phó BĐKH, lực lượng CAND cần tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ VII (khóa XI) về chủ động ứng phó với BĐKH, tăng cường quản lý tài nguyên và BVMT; Luật Phòng chống thiên tai; Luật Phòng cháy, chữa cháy; Luật Bảo vệ môi trường; Chỉ thị số 25, ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháo cấp bách về BVMT…

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho đại diện lãnh đạo Cục Truyền thông CAND  vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cho rằng lực lượng Công an phải tập trung xây dựng chiến lược, quy hoạch ứng phó với BĐKH, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng CAND đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040. 

Chú trọng đào tạo, củng cố, bố trí lực lượng chuyên trách, chủ động dự trữ, dự phòng phương tiện, vật tư, thường xuyên rà soát, bổ sung, huấn luyện, diễn tập các phương án phù hợp với thực tiễn. Cần có cơ chế khai thác hiệu quả các nguồn lực phục vụ phát triển cơ sở vật chất, tăng cường tiềm lực ứng phó với BĐKH, phòng chống thiên tai và nâng cao năng lực tìm kiếm cứu hạn của lực lượng CAND.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới yêu cầu, Công an các đơn vị, địa phương phối hợp với Sở TN&MT thông qua phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân tham gia BVMT. Tranh thủ mọi nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác BVMT, ứng phó BĐKH trong CAND. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông về kiến thức, kỹ năng, hoạt động, thành tích của lực lượng CAND tham gia ứng phó với BĐKH, BVMT. 

Nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về môi trường. Tập trung vào các dự án đầu tư, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các làng nghề, cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, lĩnh vực xuất nhập khẩu, khai thác tài nguyên khoáng sản… 

Kiên quyết xử lý, tham mưu đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ vi phạm các quy định về BVMT. Tăng cường công tác nghiên cứu, ứng dụng, tiếp thu thành tựu khoa học, công nghệ mới, hiện đại trong xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh, qua đó góp phần BVMT.

Thứ trưởng Bộ TN&MT Võ Tuấn Nhân trao Kỷ niệm chương, Bằng khen của Bộ TN&MT cho các tập thể, cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển ngành TM&MT.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới mong muốn sẽ tiếp tục tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo, phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ TN&MT, các bộ, ban ngành liên quan và chính quyền địa phương trong trao đổi thông tin, tài liệu, xử lý tin báo, tố giác tội phạm, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường. Mở rộng hợp tác quốc tế về ứng phó với BĐKH và phòng chống thiên tai. Làm tốt công tác dự báo, khai thác tối đa dữ liệu, thông tin liên ngành, quốc tế để chủ động phương án ứng phó thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa bàn cụ thể. 

Thứ trưởng Lê Tấn Tới giao Cục Y tế chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ giúp lãnh đạo Bộ Công an theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương trong triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quản lý môi trường, ứng phó với BĐKH trong CAND tại Công an các đơn vị, địa phương. Báo cáo đề xuất, động viên, khen thưởng đối với những đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả. Đồng thời chấn chỉnh, nhắc nhở, đề xuất xử lý đối những đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chưa quyết liệt, hiệu quả chưa cao.

Thứ trưởng Lê Tấn Tới cùng các đại biểu dự hội nghị.

Tại hội nghị, Bộ Công an đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ ANTQ cho 12 cá nhân vì có nhiều đóng góp trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH của lực lượng CAND. Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen cho 15 tập thể, 20 cá nhân thuộc Công an các đơn vị, địa phương đã có thành tích xuất sắc trong công tác BVMT, ứng phó BĐKH của CAND. 

Dịp này, Bộ TN&MT cũng tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp TN&MT cho 10 cá nhân của Bộ Công an đã góp phần xây dựng, phát triển ngành tài nguyên và môi trường. Bộ trưởng Bộ TN&MT tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 7 cá nhân vì đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần xây dựng và phát triển ngành TM&MT.


Văn Đức - Trần Lĩnh