Thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ và Điện số 94/TK của Bộ Công an, lực lượng Cảnh sát PCCC đã triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân thực hiện tốt các biện pháp PCCC trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và trong sử dụng lửa, điện, xăng dầu, khí đốt.

Lực lượng Cảnh sát PCCC toàn quốc đã duy trì nghiêm túc chế độ thường trực, ứng trực sẵn sàng chiến đấu 24/24h, đảm bảo chữa cháy nhanh, hiệu quả. Các địa phương đã tổ chức 2.990 cuộc tuyên truyền PCCC với 150.320 lượt người tham dự; tổ chức 90 đoàn kiểm tra liên ngành, 41 lượt kiểm tra các chuyên đề trọng điểm về PCCC…

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH nhấn mạnh, thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PCCC cần tiếp tục tăng cường các biện pháp đấu tranh ngăn chặn cháy lớn, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về PCCC; khắc phục ngay những sơ hở, thiếu sót về PCCC, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn PCCC nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, đơn vị, cơ sở và toàn thể nhân dân về trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC. Đồng thời với công tác kiểm tra, xây dựng phương án huy động lực lượng, phương tiện của các cơ quan, đơn vị ở địa phương tham gia chữa cháy, cần kiên quyết loại trừ các điều kiện và nguyên nhân dẫn đến cháy lớn…

Việt Hưng