Sau 2 năm thực hiện, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” đã từng bước đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh Đắk Nông, tạo sự chuyển biến sâu sắc, mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động, góp phần xây dựng phong cách, bản lĩnh chính trị tư tưởng vững vàng, ứng xử văn hóa, văn minh, nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân, góp phần đảm bảo ANTT tại địa phương.

Để cuộc vận động (CVĐ) đạt hiệu quả cao, thực sự có sức lan tỏa sâu rộng, Công an tỉnh Đắk Nông đã bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, tổ chức phát động thực hiện CVĐ trong toàn lực lượng, từ Công an tỉnh đến các đơn vị Công an cơ sở và từng cán bộ, chiến sỹ (CBCS). 

Phòng Công tác Đảng và công tác chính trị, Cơ quan thường trực triển khai CVĐ đã tham mưu giúp lãnh đạo Công an tỉnh xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập Ban chỉ đạo, ban hành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm cho từng thành viên Ban chỉ đạo; hướng dẫn, đôn đốc Công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện CVĐ.

Công an thị xã Gia Nghĩa tổ chức bàn giao tài sản bị mất trộm cho người dân.

Đồng thời tổ chức cho 100% CBCS ký cam kết thực hiện nghiêm túc CVĐ, liên hệ kiểm điểm tự phê bình và phê bình gắn với “tự soi”, “tự sửa”, “tự nhận diện”, phấn đấu rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái về tư tưởng chính trị, thực hiện việc nêu gương của cấp ủy, lãnh đạo đơn vị trong tu dưỡng, rèn luyện về tư thế, lễ tiết, tác phong, đạo đức, lối sống và văn hóa ứng xử trong CAND, tu dưỡng, rèn luyện theo Sáu điều Bác Hồ dạy.

Điểm nhấn trong đợt sinh hoạt chính trị thực hiện CVĐ là Công an tỉnh đã ban hành kế hoạch tổ chức hội nghị “Công an lắng nghe ý kiến nhân dân” để lấy ý kiến đóng góp của các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, doanh nghiệp và nhân dân về lực lượng CAND. Công an tỉnh đã chọn 2 đơn vị tổ chức hội nghị điểm và Công an các huyện, thị xã tổ chức được 16 hội nghị với 1.925 đại biểu tham dự, tham gia 235 ý kiến phản ánh về tình hình ANTT.

Cùng với đó, Công an tỉnh còn phát 1.800 phiếu khảo sát lấy ý kiến đánh giá của nhân dân gửi đến các cơ quan, tổ chức và người dân, đã thu được 1.777 phiếu đánh giá đồng tình ủng hộ lực lượng Công an trong công tác đảm bảo ANTT cũng như bày tỏ sự hài lòng về quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết công việc của lực lượng Công an Đắk Nông.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an toàn tỉnh đã tổ chức 168 buổi Hội thảo, tọa đàm với chuyên đề “Văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS”  thực hiện CVĐ để xây dựng tiêu chí phong cách người CAND bản lĩnh về chính trị, bản lĩnh trong thi hành công vụ, phong cách trong quan hệ xã hội và trong sinh hoạt cộng đồng, phong cách nhân văn vì nhân dân phục vụ.

Việc thực hiện CVĐ được lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Nông quan tâm, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc với nhiều chủ trương, giải pháp hiệu quả, thiết thực; lồng ghép trong thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chỉ thị số 07/CT-BCA ngày 26-10-2016 của Bộ trưởng Bộ Công an về tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới, qua đó tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của CBCS. Ý thức trách nhiệm, chất lượng, hiệu quả công tác được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương được siết chặt và tăng cường.

Các chỉ tiêu cơ bản đề ra đều hoàn thành và hoàn thành vượt mức. An ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế và đẩy lùi, không xảy ra đột xuất, bất ngờ; công tác quản lý hành chính chuyển biến tích cực, phục vụ có hiệu quả phòng ngừa tội phạm, tai nạn giao thông giảm trên 3 tiêu chí, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nhà.

Hình ảnh, uy tín của lực lượng Công an Đắk Nông trong các cấp, các ngành và nhân dân ngày càng được củng cố vững chắc. Riêng trong năm 2018, tội phạm hình sự trên địa bàn toàn tỉnh giảm 5% (22 vụ) so với năm 2017, tỉ lệ điều tra khám phá án đạt cao (97,6%), riêng trọng án đạt 100%.

Trong 2 năm qua, tập thể, CBCS Công an tỉnh Đắk Nông đã được các cấp, các ngành ghi nhận, khen thưởng, người dân gửi hàng chục lá thư cảm ơn, trong đó Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất cho 1 cá nhân, hạng nhì cho 2 cá nhân và hạng ba cho 6 cá nhân; Bộ Công an tặng bằng khen cho 27 tập thể, 72 cá nhân và thưởng nóng 3 lần với tổng số tiền 45 triệu đồng; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 8 tập thể, 14 cá nhân và thưởng nóng 2 lần với số tiền 20 triệu đồng, các cục nghiệp vụ, giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen 219 tập thể, 1.225 cá nhân....
Minh Quỳnh