Đề xuất với đồng chí Bộ trưởng về phương án quy hoạch, sắp xếp lại trụ sở làm việc cho các đơn vị, lãnh đạo Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại cho biết, sau khi rà soát tổng thể, khu vực trụ sở làm việc của các đơn vị thuộc Bộ Công an ở địa chỉ 258 Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh hiện có 45 công trình trụ sở làm việc và công trình phụ trợ của các đơn vị. 

Nguyên tắc sắp xếp lại trụ sở làm việc cho từng đơn vị được Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại đề xuất dựa trên thực trạng hiện hữu của các đơn vị và theo phân khu chức năng như khối làm việc, khối tiếp dân, khu để xe, khu luyện tập thể thao… và theo hướng tận dụng tối đa cơ sở vật chất, hạ tầng hiện có cũng như bảo đảm diện tích cần thiết cho cán bộ chiến sỹ làm việc theo quy định.

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra các công trình trụ sở làm việc của các cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tại TP Hồ Chí Minh.

Phương án sắp xếp lại trụ sở làm việc cho các đơn vị do Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại đề xuất cũng đã được xin ý kiến của các đồng chí Thứ trưởng phụ trách lĩnh vực này. Theo đó, chỉ giữ lại 15 công trình chính, đảm bảo chất lượng; các hạng mục còn lại sẽ không đưa vào quy hoạch, từng bước tháo dỡ theo lộ trình những công trình đã cũ, xuống cấp và công trình phụ trợ để quy hoạch lại phần diện tích này. 

Việc bố trí lại diện tích trụ sở làm việc cho các đơn vị sẽ căn cứ theo số lượng bố trí quân số các đơn vị đã đăng lý và theo hướng tạo thuận lợi tối đa cho công tác nghiệp vụ của từng đơn vị.      

Sau khi kiểm tra thực địa đối với từng công trình, Bộ trưởng Tô Lâm đã cơ bản đồng ý với phương án quy hoạch, bố trí sắp xếp lại trụ sở làm việc của các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an ở TP Hồ Chí Minh do Cục Quản lý Xây dựng và doanh trại đề xuất. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Tô Lâm chỉ đạo tháo dỡ ngay những công trình đã cũ nát, xuống cấp. 

Bộ trưởng Tô Lâm kiểm tra thiết kế một hạng mục công trình theo quy hoạch.   

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định việc bố trí diện tích trụ sở làm việc cho từng đơn vị phải căn cứ vào tiêu chuẩn; phù hợp với tình hình thực tế; sử dụng hiệu quả, tiết kiệm. Trong đó ưu tiên và tạo thuận lợi cho các đơn vị bố trí nơi tiếp công dân rộng rãi, thuận tiện; hạn chế di chuyển đối với những cục nghiệp vụ được trang bị nhiều loại máy móc, thiết bị và cần hạ tầng đấu nối, truyền dẫn. 

Bộ trưởng Tô Lâm cho rằng, khu vực dành để làm việc với người dân theo thủ tục tố tụng cũng cần được bố trí hợp lý. Bộ trưởng cũng đã cho ý kiến về việc khôi phục diện tích phục công tác tạm giữ người trong trường hợp khẩn cấp.

Đối với tòa nhà đang xây dựng, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu đơn vị quản lý phải tính toán trước sẽ sắp xếp những đơn vị nào vào đó để có phương án bố trí phòng ốc làm việc, khu vực lắp đặt máy móc thiết bị phù hợp… để khi hoàn thành, đơn vị vào tiếp nhận có thể triển khai ổn định để làm việc được ngay nhằm tránh lãng phí.

Đức Thắng