Đây là sáng kiến của cấp ủy – lãnh đạo phòng An ninh kinh tế để tổ chức cho đoàn viên thanh niên của đơn vị tự học tập, bồi dưỡng, củng cố và nâng cao những kiến thức về nghiệp vụ, pháp luật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác trong tình hình mới.

Ngay sau lễ ra mắt, “Câu lạc bộ Pháp luật – nghiệp vụ thanh niên” Phòng An ninh kinh tế đã tổ chức sinh hoạt và tổ chức thi tìm hiểu giữa các đội tuyển bằng hình thức thi trả lời trắc nghiệm, hái hoa dân chủ và đuổi hình, bắt chữ để giải quyết các tình huống nghiệp vụ. 

Ra mắt “Câu lạc bộ pháp luật – nghiệp vụ thanh niên” của phòng An ninh kinh tế.

Kết thúc buổi sinh hoạt, cấp ủy – lãnh đạo đpơn vị đã trao giải thưởng để động viên các tập thể và cá nhân có những câu trả lời về nghiệp vụ xuất sắc nhất.

Câu lạc bộ là sân chơi lành mạnh, bổ ích cho các đoàn viên thanh niên, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác chuyên môn

Thái Thanh