Tới dự và chỉ đạo Hội nghị có Trung tướng Tô Thường, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH; Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng của Tổng cục cùng lãnh đạo chủ chốt của các Cục, đơn vị trực thuộc Tổng cục.

Hội nghị được tổ chức nhằm quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28-NQ/TW và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết này của Đảng ủy CATW; Quán triệt Chỉ thị 03-CT/BCA cùng Chương trình, kế hoạch hành động của Đảng ủy Tổng cục Cảnh sát  QLHC về TTATXH trong việc tổ chức triển khai thực hiện nội dung các văn bản quan trọng này cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục, để thống nhất nhận thức, nắm vững mục tiêu, quan điểm, phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng các mặt công tác QLHC về TTATXH, góp phần bảo đảm ANTT, phục vụ chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trên cơ sở quán triệt nội dung của các văn kiện quan trọng này, lực lượng cảnh sát QLHC về TTATXH chủ động nắm, kiểm soát tình hình, kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên ngay từ địa bàn cơ sở; Tập trung thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh tư tưởng, văn hóa thông tin, truyền thông thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác giữ gìn ANTT; Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác QLHC về TTXH; Phối hợp có hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc; Tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác pháp chế, cải cách hành chính; Xây dựng lực lượng Cảnh sát QLHC về TTATXH trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại

Thiếu tướng Trần Anh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát QLHC về TTATXH phát biểu kết luận Hội nghị.

Các đại biểu, lãnh đạo chủ chốt của Tổng cục tham dự Hội nghị đông đủ.

Thiếu tướng Trần Anh Dũng giao lưu cùng các đại biểu tại Hội nghị.

Các cấp ủy thuộc Tổng cục, căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và chương trình hành động này để vận dụng sáng tạo trong việc cụ thể hóa thành các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, sát hợp với thực tiễn công tác, chiến đấu và xây dựng lực lượng của mình, để triển khai có hiệu quả, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 28-NQ/TW và chỉ thị 03/BCA. Kết luận Hội nghị, Thiếu tướng Trần Anh Dũng nhấn mạnh, trong tình hình phức tạp hiện nay, nhiệm vụ bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới và Tăng cường kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ trong CAND nói chung và lực lượng cảnh sát QLHC về TTATXH nói riêng sẽ càng trở nên gắn bó chặt chẽ; muốn làm tốt được cả hai nhiệm vụ quan trọng này, các cấp ủy cần đẩy mạnh hơn nữa vai trò thanh tra, kiểm tra việc chấp hành nghiêm điều lệnh CAND; Cần siết chặt công tác kỷ cương, tăng cường công tác kiểm soát nội bộ, quản lý CBCS, thực hiện nghiêm quy chế làm việc, quy trình công tác, nâng cao tinh thần trách nhiệm và tác phong giao tiếp ứng xử, phục vụ nhân dân.

Tâm Phạm – Việt Hưng