Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Trung tướng Vũ Thuật phổ biến, quán triệt sâu sắc những nội dung cơ bản của Nghị quyết số 28; thảo luận thực hiện Chương trình hành động số 35 của Đảng ủy Công an Trung ương, và thảo luận Chưong trình hành động của Đảng ủy Tổng cục HC-KT thực hiện Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về "Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới".

Qua đó, giúp cho cán bộ, đảng viên nâng cao nhận thức và quán triệt sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng, nắm vững những nội dung cơ bản và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 28, góp phần tạo sự chuyển biến thống nhất cao về nhận thức và hành động, củng cố niềm tin, quyết tâm thực hiện Chương trình hành động; phát huy sức mạnh tổng hợp công tác HC-KT CAND đảm bảo công tác, chiến đấu của toàn lực lượng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT chủ trì Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI tại Tổng cục HC-KT.

Đồng chí Trung tướng yêu cầu, sau Hội nghị, Đảng ủy, Chi ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Tổng cục HC-KT cần triển khai quán triệt Nghị quyết và Chương trình hành động đến toàn thể đảng viên, cán bộ, chiến sĩ tại đơn vị; Bí thư Cấp ủy phải gương mẫu thực hiện, trực tiếp chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng, thảo luận Chương trình hành động phù hợp với Cấp ủy cơ sở, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 28 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI...

Trần Xuân