Năm 2011, UBND tỉnh Hòa Bình đã tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành, đoàn thể quần chúng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ công tác bảo vệ ANTT và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được duy trì, củng cố và phát triển bền vững cả về bề rộng và chiều sâu với nhiều mô hình mới mang lại những hiệu quả thiết thực về ANTT. Đã duy trì hoạt động 3.266 tổ an ninh nhân dân; 612 tổ an ninh cơ quan; 1.679 tổ tuần tra và 1.865 tổ hòa giải...

Trung tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an trao cờ thi đua của Bộ Công an tặng các đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương biểu dương những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và Công an tỉnh Hòa Bình đạt được trong năm qua trên lĩnh vực bảo vệ ANTT. Để tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu nhiệm vụ được giao, Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh năm 2012, Công an tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Cấp ủy, chính quyền tập trung chỉ đạo tốt công tác đảm bảo ANTT; kiện toàn hệ thống cán bộ trực tiếp làm công tác bảo vệ ANTT vì đây là vấn đề sống còn của phong trào. Đồng thời, phải thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, biện pháp công tác phù hợp để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong từng thời kỳ. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh phải thấm nhuần quan điểm quần chúng, vận dụng linh hoạt trong công tác đảm bảo ANTT; mọi chủ trương, biện pháp, kế hoạch công tác phải hợp lòng dân, vừa sức dân, vì lợi ích của dân và phải xuất phát từ yêu cầu của nhân dân.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã trao 3 Cờ thi đua và 11 bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc; UBND tỉnh Hòa Bình trao 3 Cờ thi đua; Giám đốc Công an tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2011

Trường Giang