Hai năm qua, tuổi trẻ Công an nhân dân Cụm thi đua số 4 luôn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, xung kích đi đầu trong “Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”.

Qua hai năm thực hiện phong trào “Thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, đã xuất hiện trên 250 đoàn viên điển hình tiên tiến; hơn 1.500 lượt đoàn viên, thanh niên có việc làm tốt trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được ghi vào “Sổ vàng” của các đơn vị và tổ chức Đoàn các cấp; trên 1.300 lượt đoàn viên có thành tích xuất sắc đã được các cấp khen thưởng

Văn Đoàn