Cụ thể, từ cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, qua công tác phối hợp tuần tra vũ trang giữa hai đơn vị đã phát hiện, bắt giữ hàng trăm đối tượng phạm pháp hình sự (gồm 11 vụ trộm cắp tài sản với 18 đối tượng, 32 vụ gây rối TTCC, 9 vụ tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với 12 đối tượng…), kịp thời thu giữ nhiều công cụ nguy hiểm như roi điện, mã tấu, dao, tuýp sắt… giữ vững ANTT trên địa bàn

Đức Mừng