Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Vũ Thuật, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HC-KT nhấn mạnh: Năm 2015, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Tổng cục HC-KT cần bám sát và thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục thể hiện vai trò xung kích của tuổi trẻ Bộ Công an về siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hoá vì nhân dân phục vụ trong CAND; phát huy vai trò xung kích của thanh niên Tổng cục trong các lĩnh vực công tác chuyên môn; phối hợp với các đoàn thể quần chúng tích cực tổ chức các hoạt động giữ gìn trật tự, an toàn giao thông đô thị, phòng chống đua xe trái phép, tăng cường tổ chức các hoạt động phối hợp đảm bảo ANTT trên địa bàn.

Trong dịp này, nhiều tập thể, cá nhân của Đoàn Tổng cục HC-KT đã được nhận nhiều phần thưởng: 16 đồng chí được nhận Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ” của Trung ương Đoàn; 2 Đoàn cơ sở trực thuộc Tổng cục được nhận Cờ thi đua xuất sắc của Trung ương Đoàn; 4 tập thể được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn. BCH Đoàn thanh niên Bộ Công an cũng tặng Cờ đơn vị xuất sắc phong trào thi đua cho 3 Đoàn cơ sở và Bằng khen cho 13 đơn vị và 29 cá nhân.

Thu Uyên