Thành phố Hồ Chí Minh là địa bàn chiến lược, là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội lớn của khu vực và cả nước; trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn diễn biến hết sức phức tạp, khó lường; hoạt động lợi dụng vấn đề “dân chủ, nhân quyền”, “tự do tôn giáo” để chống Đảng, chống chính quyền của số đối tượng bất mãn, cơ hội chính trị, cực đoan chống đối, các tổ chức phản động lưu vong không ngừng gia tăng; tình hình khiếu kiện, đình – lãn công diễn biến phức tạp, nhất là lợi dụng sự kiện Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, chúng đã liên tục kích động công nhân biểu tình gây rối ANTT; phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế, kéo giảm liên tục nhưng vẫn còn xảy ra nhiều đã tác động trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Xuất phát từ tình hình trên, Công an thành phố Hồ Chí Minh (CATP) đã chủ động tham mưu cho Bộ Công an, Thành ủy, UBND/TP chỉ đạo nhiều biện pháp công tác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố không để xảy ra bị động, bất ngờ. Để đạt được kết quả trên, CATP đã thực hiện tốt một số biện pháp công tác mang tính đột phá, quan trọng như sau:

1. Tăng cường tính chủ động tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND/TP chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể và huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc trong công tác giữ gìn ANTT. Với tinh thần “chủ động, sáng tạo”, CATP đã triển khai tốt công tác nắm tình hình một cách toàn diện, có chiều sâu; phân tích, đánh giá, dự báo tình hình sát với thực tế để triển khai đồng bộ kế hoạch tấn công chính trị, đấu tranh đối sách với số đối tượng chống đối chính trị, các cá nhân, tổ chức phản động lưu vong…, làm thất bại âm mưu, hoạt động của chúng, không để phát sinh phức tạp về ANTT. Thường xuyên mở các cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm trên các địa bàn, lĩnh vực trọng điểm; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ, việc xảy ra ngay từ cơ sở; đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nâng cao tỷ lệ điều tra phá án. Tổ chức đánh mạnh vào tội phạm có tổ chức, tội phạm gây án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng vũ khí nóng, tội phạm có liên quan yếu tố nước ngoài; nâng cao hiệu quả đấu tranh đối với tội phạm lợi dụng công nghệ cao và tội phạm phi truyền thống… Phối hợp với các ban, ngành, tổ chức xã hội…triển khai sâu rộng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kết hợp với xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững mạnh; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền cho phù hợp với tình hình, đặc điểm ở từng địa bàn; củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác phong trào từ cấp CATP đến cơ sở đủ về số lượng, đảm bảo về chất lượng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thiếu tướng Nguyễn Chí Thành trao Bằng khen cho các đơn vị trong Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2014.

2. Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS; siết chặt kỷ luật, kỷ cương; thực hiện có hiệu quả khẩu hiệu hành động “Đoàn kết, năng động, sáng tạo, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” đã được Đảng ủy – Ban Giám đốc CATP đề ra trong năm 2014; triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-BCA-X11 của Bộ Công an về “tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương nâng cao tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong làm việc theo điều lệnh và nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ”. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Công an về đẩy mạnh phong trào thi đua “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” và phong trào thi đua “Vì ANTQ” để CBCS nhận thức sâu sắc mục đích ý nghĩa, tầm quan trọng của hoạt động này, đồng thời là tiêu chí cho nhận xét thi đua hằng năm.

3. Tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về cải cách hành chính trong lực lượng CATP; CATP luôn quan tâm chỉ đạo sâu sát công tác quản lý hành chính về TTXH; triển khai nhiều biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, rút ngắn thời gian cấp phát CMND, hộ khẩu, giấy chứng nhận điều kiện về ANTT… triển khai các biện pháp, giải pháp kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông; nâng cao vai trò, tinh thần trách nhiệm, văn hóa ứng xử của CBCS trong thực thi nhiệm vụ và ý thức chấp hành Luật Giao thông của quần chúng nhân dân. Đã triển khai thực hiện có hiệu quả các kế hoạch của Bộ Công an, UBND/TP về công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính; qua đó công tác thực thi pháp luật của CBCS trong CATP có nhiều chuyển biến tích cực, nêu cao tinh thần trách nhiệm. Ý thức phục vụ nhân dân, giữ gìn kỷ cương, kỷ luật, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

4. Tăng cường toàn diện, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công an các cấp nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; CATP tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Công an về xây dựng toàn diện Công an cấp huyện đáp ứng nhiệm vụ bảo vệ ANTT trong tình hình mới. Qua đó, đội ngũ Công an các cấp từng bước được nâng lên, có chuyển biến rõ rệt từ nhận thức đến hành động; củng cố, kiện toàn đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy cho các đơn vị, đảm bảo cán bộ lãnh đạo, chỉ huy được bổ nhiệm đều có bản lĩnh chính trị vững vàng, kinh nghiệm, trình độ, năng lực quản lý điều hành, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác được giao

N.C.T.