Tại hội nghị sơ kết 5 năm đào tạo tín chỉ được tổ chức ngày 7/5,  Trung tá, TS Trần Hồng Quang, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Học viện CSND cho biết, ngày 4/12/2009, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Kế hoạch 149/KH-BCA-X11 về việc triển khai thí điểm đào tạo theo hệ thống tín chỉ trong giáo dục đại học tại các trường CAND, trong đó tổ chức thí điểm triển khai tại Học viện CSND và Học viện ANND.

So với đào tạo đại học theo niên chế thì đào tạo tín chỉ là phương thức mới, tiên tiến hơn. Vì vậy, quá trình tổ chức chuyển đổi và triển khai thực hiện, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện CSND đã chỉ đạo sát sao các đơn vị giảng dạy chuyển đổi toàn bộ các môn học trong chương trình đào tạo, từ giảng dạy theo niên chế sang giảng dạy theo tín chỉ. Các khoa, bộ môn bắt tay ngay vào việc xây dựng Đề cương chi tiết môn học theo học chế tín chỉ.

Một buổi nghiên cứu thực hành trên máy tính của sinh viên Học viện CSND.

Bắt đầu từ năm 2011, Học viện CSND đã ban hành 12 chương trình đào tạo đại học theo hệ thống tín chỉ, thời gian 5 năm áp dụng cho khóa đại học hệ chính quy D36 của Học viện và khóa D37, D38. Giảng viên đã chủ động trong việc cải tiến phương pháp giảng dạy, cách thức truyền đạt tri thức từ chủ yếu truyền thụ kiến thức sang hướng dẫn sinh viên tiếp thu tri thức.

“Phương pháp giảng dạy thay đổi quyết định tới phương pháp học tập của học viên. Học viên được rèn luyện, trang bị các kỹ năng tìm kiếm, đọc tài liệu, sử dụng thành thạo máy tính, kỹ năng làm việc… Đây là những nội dung mới mà trước đây đào tạo theo niên chế chưa thể hiện được nhiều” – Trung tá Trần Hồng Quang nhấn mạnh.

 Hiện nay, bậc đào tạo đại học hệ chính quy của Học viện bao gồm 8 ngành với 15 chuyên ngành đào tạo, trong đó có 12 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thời gian 5 năm và 17 chương trình đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ thời gian 4 năm.

Qua 5 năm triển khai, kết quả học tập của học viên được đánh giá là khá tốt: 100% học viên đạt yêu cầu, không có học viên bị buộc thôi học. Xếp hạng học lực xuất sắc có 1 học viên; giỏi 134 lượt học viên; khá 7.139 lượt học viên…

Kết quả học tập thường thấp ở năm học thứ nhất do học viên chưa thích nghi môi trường học, đồng thời chưa được tư vấn tốt về phương pháp học tập theo hệ thống tín chỉ.

Tuy nhiên, chất lượng học tập của học viên có tiến triển đáng khích lệ ở các năm học tiếp theo, tăng tỷ lệ học viên đạt học lực khá, giỏi, xuất sắc đồng nghĩa với chất lượng đào tạo nâng cao. Học viện luôn tăng cường mở các lớp tập huấn, bồi dưỡng, tọa đàm cho giảng viên theo các nội dung đổi mới phương pháp dạy học theo học chế tín chỉ, viết đề cương môn học, kiểm tra, đánh giá học phần…

Theo đánh giá, sau 5 năm chuyển đổi chương trình đào tạo, kết quả rõ rệt nhất là học viên đã chủ động hơn trong việc học tập của mình. Bắt buộc học viên phải đăng ký môn học, tự lựa chọn thời gian, hội trường học tập cũng như các loại tiếng nước ngoài (điều mà trước đây không thể có đối với hình thức đào tạo theo niên chế)…

Đặc biệt, học viên làm chủ được quỹ thời gian cũng như lộ trình học tập của mình. Tuy nhiên, bên cạnh đó, đào tạo tín chỉ cũng bộc lộ một số khó khăn, vướng mắc vì ít học phần cho phép sinh viên tự chọn. Do đó, tính mềm dẻo của chương trình bị hạn chế.

Các đơn vị giảng dạy, giảng viên thực sự còn chậm tự đổi mới về xây dựng, thiết kế bài giảng, phương pháp giảng dạy hiện đại còn thiếu đậm nét. Đặc biệt, cơ sở vật chất phục vụ công tác đào tạo còn chưa đồng bộ, hệ thống tài liệu thảm khảo, giáo trình chưa phong phú, đa dạng, hệ thống phòng thực hành chuyên dụng còn ít.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND cho rằng: Để nâng cao chất lượng đào tạo theo hệ thống tín chỉ, Học viện thường xuyên nghiên cứu đổi mới, từng bước hoàn chỉnh mục tiêu, nội dung chương trình đào tạo theo hướng bám sát yêu cầu phát triển của thực tiễn, gắn lý luận với thực tiễn công tác, chiến đấu của lực lượng CSND và nâng cao kỹ năng thực hành, trình độ nghiệp vụ cho học viên.

Hệ thống ngành và chuyên ngành đào tạo của Học viện CSND ngày càng được mở rộng theo hướng đa ngành, đa lĩnh vực.

Trong thời gian tới, Học viện sẽ tiến hành sơ kết và tiến tới triển khai áp dụng đào tạo tín chỉ với hệ đào tạo cao học, hệ vừa làm vừa học nhằm nâng cao hiệu quả trong công tác đào tạo.

Học viện sẽ chú trọng đến việc xây dựng, đầu tư tăng cường năng lực Thư viện Nghiệp vụ cảnh sát, phấn đấu đến năm 2018 có trên 10 vạn đầu sách, tài liệu các loại, trong đó có nhiều tài liệu bằng tiếng nước ngoài.

Thu Phương - Trần Hằng