Đắk Lắk là tỉnh có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về quốc phòng, an ninh. Thời gian qua, các đại biểu người có uy tín tỉnh Đắk Lắk là những người đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ ANTT, tích cực đấu tranh chống luận điệu tuyên truyền kích động của kẻ xấu và các thế lực thù địch; tích cực tham gia phòng ngừa, đấu tranh phòng ngừa tệ nạn ma túy, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn phức tạp... góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc, đặc biệt là di sản văn hóa phi vật thể "Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên"...

Toàn cảnh buổi tiếp

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Trung tướng Vi Văn Long chúc mừng những thành tích to lớn của người có uy tín tiêu biểu tỉnh Đắk Lắk thời gian qua.

Trung tướng Vi Văn Long khẳng định Bộ Công an thường xuyên gắn bó với đồng bào dân tộc thiểu số, cùng đồng bào tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng cuộc sống ổn định và mong muốn phát triển đời sống kinh tế của đồng bào, từng bản làng, từng gia đình. Trong quá trình công tác, các lực lượng Công an đã được đồng bào đùm bọc, phối hợp, giúp đỡ, cùng lực lượng Công an hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Trung tướng Vi Văn Long mong muốn trong thời gian tới, các đại biểu người có uy tín tỉnh Đăk Lăk tiếp tục vận động đồng bào giữ vững đoàn kết, tiếp tục là cầu nối giữa đồng bào với chính quyền các cấp vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. 

Đồng thời, nêu cao tinh thần cảnh giác với mọi luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của địch và phần tử xấu về hoạt động kích động ly khai, tự trị, di dịch cư tự do, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương; tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Vũ Linh