Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu chủ trì buổi nghiệm thu đề tài cấp Bộ. Dự buổi nghiệm thu có Trung tướng Lê Văn Minh, Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, Trưởng Ban chỉ đạo Tổng kết lịch sử Tổng cục HCKT. Trung tướng Vũ Thuật, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục HCKT, Chủ nhiệm đề tài...

Trung tướng Vũ Thuật, Chủ nhiệm Đề tài đã trình bày Đề tài “Tổng kết lịch sử công tác Hậu cần-Kỹ thuật CAND thời kỳ chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”, nêu rõ: Việc triển khai Đề tài là làm tái hiện toàn diện các mặt công tác HCKT của lực lượng CAND giai đoạn 1954-1975 để thấy rõ những thành tựu, hy sinh, đóng góp của lực lượng HCKT vào thắng lợi của lực lượng CAND trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Qua đó, rút ra những bài học kinh nghiệm, làm cơ sở cho việc phát triển lý luận công tác HCKT CAND, phục vụ cho việc giảng dạy trong các trường CAND, vừa là nguồn tư liệu giúp các đơn vị nghiên cứu, vận dụng vào công tác, góp phần nâng cao hiệu quả công tác HCKT đáp ứng yêu cầu công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND...

Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an Đặng Văn Hiếu phát biểu tại buổi nghiệm thu.

Phát biểu tại buổi nghiệm thu, Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu, khẳng định: Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, CAND là một trong những lực lượng trực tiếp tham gia chiến đấu, đã lập được những thành tích, chiến công to lớn, góp phần cùng toàn Đảng, toàn quân, toàn dân làm nên chiến thắng vĩ đại của dân tộc. Với thành tích đó, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an quyết định triển khai “Tổng kết lịch sử CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975)”. Đây là việc làm cấp thiết, vừa khẳng định những thành tích, chiến công và đóng góp của lực lượng CAND trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, đồng thời có ý nghĩa giáo dục truyền thống cho các thế hệ CAND. Đề tài của Tổng cục HKKT là một nhánh của đề tài chính, có phương pháp tổng kết khoa học, khách quan, công phu, đã đáp ứng yêu cầu mục tiêu đề ra. Đề nghị Ban Chủ nhiệm đề tài tiếp thu những ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng nghiệm thu, tục bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh đề tài để phục vụ tổng kết đề tài chính “CAND Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an – Chủ tịch Hội đồng nghiệm thu với các đại biểu tham dự buổi nghiệm thu.

Hội đồng nghiệm thu đã bỏ phiếu đánh giá, 100% tán thành đồng ý nghiệm thu cấp Bộ “Tổng kết lịch sử công tác HCKT CAND thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước”

Hiếu Quỳnh - Tiến Dũng