Đại biểu cùng học viên chụp ảnh lưu niệm

Đại tá Trần Xuân Thanh, Phó Hiệu trưởng trường Đại học ANND nhấn mạnh: Trong thời gian 6 tháng, 171 học viên sẽ được các giảng viên nhà trường truyền đạt 16 chuyên đề thuộc các lĩnh vực quản lý Nhà nước về ANTT tại cơ sở gồm: Pháp luật về tố tụng hình sự; những nội dung cơ bản về quản lý Nhà nước, tâm lý tội phạm, nghiệp vụ điều tra...

Qua đó, học viên được trang bị kiến thức về nghiệp vụ an ninh, phương pháp, chiến thuật điều tra tội phạm hoạt động bảo vệ ANTT.

T.Hùng-C.B