Dự Hội nghị có Trung tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; đại diện lãnh đạo Thanh tra các Tổng cục, Bộ Tư lệnh, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; các đồng chí nguyên là Chánh Thanh tra Bộ... Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an chủ trì Hội nghị.

Năm 2014, lực lượng Thanh tra CAND đã chủ động, tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao, đảm bảo tiến độ, chất lượng, góp phần nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ công tác Công an và xây dựng lực lượng (XDLL) CAND. Đã tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra theo đúng kế hoạch. Nổi bật là thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố của lực lượng CAND với 708 đối tượng; thanh tra việc thực hiện các quy định về thực hiện dân chủ với 257 đối tượng. Tiến hành 70 cuộc thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đối với UBND các cấp, với 1.212 đối tượng.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Uỷ viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng  Thường trực Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Qua thanh tra đã động viên kịp thời những đơn vị, cá nhân làm tốt, đồng thời phát hiện những tồn tại, sơ hở, thiếu sót trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, chấp hành pháp luật của các cơ quan, đơn vị, địa phương; kịp thời kiến nghị các biện pháp chấn chỉnh, khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả những lĩnh vực công tác được thanh tra.

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực. Công an các cấp đã tiến hành tiếp 24.845 lượt công dân (tăng 84 lượt so với cùng kỳ năm trước), trong đó Thanh tra Bộ tiếp 1.845 lượt người (tăng 999 lượt so với cùng kỳ năm trước). Đã xác minh, giải quyết 4.865 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của lực lượng Công an (đạt 91,1%), riêng số đơn giao Thanh tra Bộ giải quyết đại 100%. Nhận thức và trách nhiệm của thủ trưởng Công an các cấp về công tác này được nâng lên; việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo được chỉ đạo giải quyết, khẩn trương, đúng pháp luật, kết luận chính xác, khách quan, góp phần ổn định nội bộ, đảm bảo an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội tại nhiều địa phương.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Lưu, Chánh Thanh tra Bộ Công an phát biểu tại Hội nghị.

Thanh tra Công an các cấp đã tham mưu Đảng uỷ Công an Trung ương (CATW), lãnh đạo Bộ Công an, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, lãng phí triển khai nhiều biện pháp để chủ động phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong nội bộ. Cụ thể đã tiếp nhận 369 đơn tố cáo cán bộ, chiến sỹ (CBCS) Công an tham nhũng; xác minh, giải quyết 337 đơn, đạt 91,3%.

 Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho tập thể Phòng 4.

Thay mặt Đảng uỷ CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu hoan nghênh Thanh tra Bộ trong năm 2014 đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, đóng góp vào công tác XDLL CAND trong sạch, vững mạnh. Năm 2015 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Thứ trưởng Thường trực yêu cầu, lực lượng Thanh tra ngoài các kế hoạch thanh tra mà lãnh đạo Bộ đã duyệt cần sẵn sàng tổ chức các đợt thanh tra đột xuất, chủ động giải quyết kịp thời các yêu cầu đặt ra.

 Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Văn Lưu trao danh hiệu Quyết thắng cho 4 tập thể thuộc Thanh tra Bộ.

Bên cạnh đó, công tác thanh tra phải góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sai phạm, khi tiến hành các cuộc thanh tra, kiểm tra lớn phải tiến hành rút kinh nghiệm, phát huy những gì đạt được và khắc phục những điểm chưa được, đồng thời thông báo cho các địa phương. Ngoài ra phải quan tâm đến vấn đề xử lý sau thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm. Chú trọng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thanh tra. Hơn ai hết cán bộ thanh tra phải là những người mẫu mực, tích cực bồi dưỡng nghiệp vụ, làm sao để tạo được đội ngũ làm công tác thanh tra vững vàng về chính trị, trung thành và chuyên sâu về công tác thanh tra…

  Phó Chánh Thanh tra Bộ Vương Xuân Đồng trao danh hiệu “Tiên tiến” cho 5 tập thể thuộc Thanh tra Bộ.

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu đã trao Cờ đơn vị thi đua xuất sắc của Bộ Công an cho tập thể Phòng 4, Thanh tra Bộ; Chánh Thanh tra Bộ Nguyễn Văn Lưu trao danh hiệu “Quyết thắng” cho 4 tập thể; Phó Chánh Thanh tra Bộ Vương Xuân Đồng trao danh hiệu “Tiên tiến” cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc…

Quỳnh Vinh