Tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và CBCS Cục B31 luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, gắn bó, không ngừng nỗ lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Với những thành tích nổi bật, Cục B31 đã được Bộ Công an đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua năm 2013.

Cục B31 đã chủ động xây dựng và tích cực triển khai các chương trình, kế hoạch công tác của năm, phát huy được trí tuệ tập thể trong việc thực hiện các công tác nghiệp vụ chuyên môn. Trên cơ sở các thông tin, tài liệu thu nhận, Cục B31 đã kịp thời tổng hợp, nghiên cứu, phân tích, đánh giá và đề xuất, kiến nghị giúp lãnh đạo Tổng cục V làm tốt công tác tham mưu chiến lược phục vụ lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong việc hoạch định và triển khai hiệu quả đường lối, chính sách đối nội, đối ngoại, giữ vững sự ổn định chính trị, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đồng thời tham mưu lãnh đạo Bộ Công an chỉ đạo các biện pháp, phương án bảo vệ các sự kiện chính trị lớn của đất nước và đấu tranh với âm mưu, hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia của các thế lực thù địch. Những đóng góp nêu trên của đơn vị đã được lãnh đạo cấp trên ghi nhận, đánh giá cao.

Bên cạnh đó, Cục B31 cũng làm tốt vai trò, nhiệm vụ được giao, đóng góp vào công tác phòng chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia; tăng cường phối hợp với các ban, ngành và đơn vị liên quan để trao đổi thông tin, tình hình, đề xuất các chủ trương, chính sách thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh quốc gia và phát triển đất nước.

Tổng kết phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc năm 2013, Cục B31 đã có nhiều tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, trong đó 1 cá nhân được Nhà nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào tặng Huân chương Lao động hạng ba; 3 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 4 tập thể và 5 cá nhân được lãnh đạo Bộ Công an tặng Bằng khen... Năm 2014, phát huy các thành tích đã đạt được, Cục B31 sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới, góp phần giữ vững an ninh quốc gia và mở rộng hợp tác quốc tế - đồng chí Cục trưởng Cục B31 khẳng định

A.H.