Ngày 13/1, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đồng chí Mai Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị phát động phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2015 của Công an tỉnh Hà Nam.

Thượng tướng Đặng Văn Hiếu trao Cờ thi đua Bộ Công an cho 4 đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cơ sở của Công an tỉnh Hà Nam.

Phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2014 đã được lực lượng Công an tỉnh Hà Nam triển khai đồng bộ, quyết liệt với tinh thần 4 chủ động: Chủ động trong công tác nắm, dự báo tình hình; chủ động trong tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành, các cấp trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT); chủ động trong phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại đối tượng và các loại tội phạm; chủ động trong công tác bảo vệ lực lượng.

Tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2014, Công an tỉnh Hà Nam được Chính phủ tặng Cờ thi đua đơn vị xuất sắc; 6 đơn vị được Bộ Công an, UBND tỉnh tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua cấp cơ sở...

Năm 2015, Công an tỉnh Hà Nam sẽ mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, phấn đấu giảm từ 2% đến 3% phạm pháp hình sự; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án về trật tự xã hội đạt từ 75% trở lên; án rất nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 90%. Nâng tỷ lệ xử lý tin báo tố giác tội phạm đạt trên 90%... Không để hình thành các tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, gây bức xúc trong nhân dân.

Để hoàn thành tốt các mặt công tác trong năm 2015, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu yêu cầu Công an tỉnh Hà Nam tiếp tục duy trì, bám sát khẩu hiệu "Chủ động - Kỷ cương - Trách nhiệm - Hiệu quả" và các chương trình công tác mà Bộ Công an đã đề ra, trong đó, phải lấy hiệu quả làm thước đo trên các mặt công tác, phục vụ thắng lợi nhiệm phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tập trung thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản; trên cơ sở nắm chắc tình hình, đánh giá, dự báo sát, đúng tình hình, chủ động đề xuất các kế hoạch, các phương án để tăng cường công tác đảm bảo ANTT trên các lĩnh vực; tăng cường bảo vệ chính trị nội bộ; phối hợp với các đơn vị chức năng giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo; liên tục tổ chức các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, góp phần giữ vững kỷ cương xã hội…

Bên cạnh đó, Công an tỉnh Hà Nam cần tăng cường quản lý Nhà nước về ANTT, tiếp tục cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh sản xuất. Đặc biệt quan tâm đến công tác xây dựng lực lượng, xây dựng Đảng, đẩy mạnh truyền thống, nâng cao bản lĩnh chính trị, chấn chỉnh tác phong, lễ tiết, chấp hành pháp luật, đề cao vai trò công tác thanh tra, kiểm tra; nêu cao vai trò của người lãnh đạo chỉ huy; đoàn kết, phối hợp hiệp đồng chặt chẽ, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

Trần Xuân