- Thời gian: 8h ngày 18/4/2013 (thứ năm).

- Địa điểm: Học viện An ninh nhân dân, Km9, đường Nguyễn Trãi, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

- Các đồng chí ở xa liên hệ với Công an tỉnh, thành phố để có sự hỗ trợ đi lại đến điểm đón khách ở 47 đường Phạm Văn Đồng – Hà Nội.

- Các đồng chí ở Hà Nội có mặt lúc 7h45 ngày 18/4/2013, tại điểm đón tiếp ở Học viện An ninh nhân dân (có đem theo giấy mời của Ban liên lạc).

TM. Ban liên lạc khóa đào tạo 1+2

Trường Công an Trung ương

Phó ban Đào Đức Ninh