Đến dự có các đồng chí lãnh đạo Tổng cục Hậu cần, lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND và 100 học viên là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy thuộc cơ quan Bộ Công an. Trong thời gian 12 ngày, các học viên tham dự khóa học sẽ được các giảng viên báo cáo và nghiên cứu thảo luận 8 chuyên đề lớn về quốc phòng – an ninh.

Phát biểu tại lễ khai mạc khóa học, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Tư, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND tin tưởng, qua khóa học này, nhận thức về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc gắn liền với bảo vệ an ninh; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng – an ninh; cũng như xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh… của các cán bộ lãnh đạo, chỉ huy trực tiếp ở cơ sở sẽ được nâng cao.

Từ đó tăng cường giáo dục kiến thức quốc phòng – an ninh cho CBCS và nhân dân, làm cho mọi người nhận thức được quyền lợi và nghĩa vụ, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ, biên giới, hải đảo

PV