Theo đó, để chủ động đối phó với diễn biến của bão, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Bộ Công an yêu cầu Ban Chỉ huy ƯPVBĐKH, PCLB & TKCN Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Thực hiện nghiêm túc Công điện số 20/CĐ-TW, hồi 08h30 ngày 14/9/2014 của  Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương – Văn phòng Uỷ ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn và chỉ đạo của chính quyền địa phương về đối phó với bão số 3. Sẵn sàng triển khai các phương án, kế hoạch: Đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở cơ quan, hồ sơ tài liệu, vật tư trang thiết bị;  ANTT, ATGT, các mục tiêu công trình trọng điểm, các cơ sở giam giữ do Bộ Công an và địa phương quản lý. Đưa lực lượng, phương tiện đến từng địa bàn trọng điểm, phối hợp với lực lượng chức năng triển khai toàn diện công tác đối phó khi bão đổ bộ trực tiếp, chủ động triển khai phương án di dời sơ tán dân, phòng, chống mưa, lũ, lụt do ảnh hưởng của bão, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại đặc biệt về người và tài sản. Thường xuyên theo dõi diễn biến của Bão trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website của Ban Chỉ đạo.  Duy trì lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để sẵn sàng ứng cứu khi có yêu cầu

Anh Hiếu