Bộ Thông tin và Truyền thông, Ban Tuyên giáo Trung ương, Cục Báo chí; các Bộ, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các cơ quan báo chí và cá nhân; bà con làng Hàm Dương, xã Hòa Bình, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng, cùng họ hàng nội, ngoại, bạn bè thân hữu gần xa, đã đến phúng viếng, điện chia buồn, gửi vòng hoa viếng và tiễn đưa mẹ, bà chúng tôi là Nguyễn Thị Châu về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trong lúc tang gia bối rối, có điều gì sơ suất, gia đình xin được lượng thứ. Xin trân trọng cảm ơn.

Thay mặt gia đình

Trưởng nam: Hoàng Hữu Lưỡng

Thứ nam: Hoàng Hữu Lượng