Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận các vấn đề nâng cao hiệu quả công tác vận động toàn dân giao nộp và thu hồi triệt để vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đặc biệt là của cán bộ nghỉ hưu, bộ đội, công an xuất ngũ, thôi việc còn đang sở hữu.

Trong đó, vấn đề được quan tâm là tuyên truyền cho mọi người hiểu “Nhà nước không truy cứu trách nhiệm người giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và được giữ bí mật thông tin người giao nộp nếu có yêu cầu”.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội CCB ký kết Nghị quyết liên tịch.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc CA tỉnh và Đại tá Mai Minh Chiến, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh đã ký kết Nghị quyết liên tịch về việc ban hành Quy chế phối hợp thực hiện cuộc vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ giữa Công an tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh Đồng Tháp để triển khai thực hiện trong thời gian tới

Văn Vĩnh – Lê Hiếu