Tham dự có đồng chí Thiếu tướng Trần Đăng Yến, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục VI kiêm Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về tham nhũng; đồng chí Nguyễn Ngọc Bảo, Chủ tịch Hội đồng thành viên Agribank; đồng chí Trịnh Ngọc Khánh-Tổng giám đốc Agribank.

Theo đó, quan hệ phối hợp công tác giữa hai bên phải dựa trên cơ sở thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn đã được pháp luật quy định cho mỗi bên, nhằm tạo điều kiện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hoạt động phối hợp phải quán triệt nguyên tắc “Lấy phòng ngừa là chính”, “Đảm bảo an toàn hệ thống ngân hàng” bảo vệ tài sản Nhà nước, góp phần thúc đẩy ngành ngân hàng hoạt động theo đúng quy định của pháp luật và phát triển ổn định

Ngọc Quyết