Tới dự lễ ký kết có đồng chí Tạ Văn Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Yên Bái; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL-CAND...

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 4 đã tập trung đóng góp vào dự thảo kế hoạch, nội dung giao ước thi đua và các tiêu chí, thang điểm thi đua trong năm 2013.

Trên cơ sở bám sát khẩu hiệu hành động “kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả” và 3 nội dung trọng tâm của phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an, Cụm thi đua số 4 đã cụ thể hóa và thống nhất đề ra 7 nội dung giao ước thực hiện phong trào thi đua, với mục tiêu quan trọng là bảo đảm giữ vững an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội như: tiếp tục chủ động nắm chắc tình hình liên quan đến an ninh, trật tự tham mưu với cấp ủy Đảng chính quyền và các cấp thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 48–CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”...

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an 8 tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã ký giao ước thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm 2013.

Cụm thi đua số 7: Ngày 26/2, tại Công an tỉnh Đắk Nông đã diễn ra Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2013 giữa Công an các tỉnh nằm trong cụm thi đua số 7 (Đắk Nông, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Gia Lai, Bình Phước, Kon Tum).

Trung tướng Lê Ngọc Nam, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND cùng đại diện Ban Giám đốc, lãnh đạo Phòng Công tác chính trị, cán bộ chuyên trách làm công tác Thi đua - Khen thưởng tại Công an 6 tỉnh đã tham gia hội nghị này.

Công an 6 tỉnh Tây Nguyên thống nhất thực hiện 8 nội dung công tác, trong đó chú trọng việc tăng cường quản lý cán bộ, làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, hạn chế đến mức thấp nhất tỷ lệ cán bộ chiến sỹ vi phạm dưới 1%. Tập trung xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa, kiểu mẫu về điều lệnh CAND và kế hoạch của Bộ Công an về việc “Tổ chức phòng chống tác hại của thuốc lá”...

X.M. - Minh Tín