Theo Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc, do thường xuyên tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra nên đã hạn chế các vụ cháy nổ. Năm 2014, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc chỉ xảy ra 2 vụ cháy. Nhiều cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm, nhận thức đúng đắn công tác ATVSLĐ – PCCN.

Đại tá Trần Hào Hiệp, Phó Giám đốc Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân.

Cảnh sát PC&CC Vĩnh Phúc thường xuyên tổ chức kiểm tra phương án chữa cháy tại 157 cơ quan, doanh nghiệp; bổ sung 15 phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của lực lượng Cảnh sát; các cơ quan, doanh nghiệp nắm vững về phương án chữa cháy và CNCH đã được xây dựng…

Trong thời gian tới, lực lượng Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về PCCC, ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ PCCC cho lực lượng PCCC cơ sở, dân phòng, khu dân cư, chủ rừng.

Tại Lễ phát động, 21 cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc đã ký cam kết đảm bảo ATVSLĐ – PCCN; 18 tập thể, 15 cá nhân được tặng Giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ – PCCN năm 2014.

M.Hiền