Đồng thời, công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án. Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án Công tác công an bảo đảm an ninh, an toàn hàng không chủ trì phiên họp.

Thứ trưởng Lương Tam Quang, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, đại diện Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án đã báo cáo tóm tắt quá trình chuẩn bị, tổng thể tình hình xây dựng Đề án; báo cáo Dự thảo Kế hoạch xây dựng Đề án; Đề cương Đề án, Kế hoạch khảo sát, thực hiện.

Đồng thời, các đại biểu đã tập trung thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề liên quan đến công tác tổ chức lực lượng An ninh trên không; kế hoạch, lộ trình khảo sát; làm rõ các vấn đề còn vướng mắc... để góp phần hoàn thiện Đề án, xây dựng lực lượng An ninh trên không theo đúng lộ trình, đúng quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ quốc tế, góp phần đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn cho các chuyến bay trong thời gian tới...

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, việc thành lập lực lượng An ninh trên không là vấn đề cấp thiết đặt ra trong tình hình mới; góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tạo thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, xã hội, theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước.

Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, để đảm bảo lộ trình, chất lượng Đề án và xây dựng lực lượng An ninh trên không đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ Biên tập tiếp tục tập trung đóng góp ý kiến để hoàn thành Đề án; khẩn trương tổ chức các tổ công tác để tiến hành khảo sát, đánh giá công tác bảo đảm an ninh, an toàn hàng không của Công an các đơn vị, địa phương tại một số cảng hàng không, sân bay trong nước và tham khảo kinh nghiệm của một số nước.

Trên tinh thần khẩn trương, nhanh chóng cho ý kiến cụ thể bằng văn bản gửi về Cục An ninh kinh tế -  đơn vị Thường trực xây dựng Đề án để tập hợp, tiếp thu các ý kiến đóng góp, chỉnh lý, hoàn thiện nội dung Đề án trong thời gian sớm nhất. Từ đó, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương cho ý kiến và Bộ trưởng Bộ Công an quyết định...

P.V