Sáng 13/1, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tỉnh Vĩnh Phúc (PC&CC) đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2014, triển khai nhiệm vụ năm 2015.

Qua báo cáo tại hội nghị, năm 2014, Cảnh sát PC&CC Vĩnh Phúc thực hiện hiệu quả công tác phối hợp giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng phương án chữa cháy đảm bảo an toàn PCCC trên địa bàn; tiến hành kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC trên 6.800 lượt cơ sở, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các cơ sở khắc phục những tồn tại, thiếu sót.

Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 2 tập thể.

Đồng thời, cấp giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế cho 130 công trình, kiểm tra an toàn PCCC tại 33 công trình, nghiệm thu hệ thống PCCC 36 công trình và cấp 66 giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm về cháy, nổ.

Trong năm qua, tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 28 vụ cháy, với 4 người bị thương, không có người chết, thiệt hại tài sản trên 41,7 tỷ đồng.

Để tiếp tục đảm bảo an toàn PCCC, góp phần giữ vững trật tự an toàn xã hội, năm 2015, Cảnh sát PC&CC tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật về PCCC cho mọi tầng lớp nhân dân.

Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, phúc tra an toàn PCCC nhất là các cơ sở trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hóa; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các tổ chức và cá nhân vi phạm quy định về an toàn PCCC, quản lý vật liệu nổ công nghiệp.

M.Hiền