Thời gian qua, đơn vị đã tiếp nhận, tham mưu đề xuất xử lý 650 đơn thư khiếu kiện, tố cáo; xử lý 92 tin báo tố giác tội phạm; thụ lý, kết thúc điều tra 155 vụ án, 237 bị can, quá trình điều tra luôn tuân thủ quy định của pháp luật, đề nghị truy tố đúng người, đúng tội, không để oan sai, bỏ lọt tội phạm.

Đơn vị cũng đã thẩm định 46 vụ, nghiên cứu trả lời 106 vụ. Hội nghị lần này đã vinh danh 2 tập thể gồm đội kiểm tra, hướng dẫn việc thi hành pháp luật trong hoạt động điều tra; Đội điều tra và thẩm định hồ sơ tố tụng và 4 cá nhân điển hình, tiên tiến vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

T. Nhung