Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng đã thành công tốt đẹp trong đó có đóng góp quan trọng của công tác thông tin tuyên truyền. Các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đã xây dựng kế hoạch, mở chuyên trang, chuyên mục, tuyên truyền nhiều bài viết theo từng lĩnh vực, chủ đề của Đại hội. Hơn 600 phóng viên báo chí Trung ương, địa phương cùng hàng trăm phóng viên của hơn 20 cơ quan báo chí quốc tế đã đến dự, đưa tin về Đại hội với hàng nghìn tin, bài đa dạng các loại hình báo viết, báo nói, báo hình, báo điện tử… 

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo trao bằng khen cho các đơn vị Báo có thành tích xuất sắc.

Thông tin trên báo chí trong những ngày diễn ra Đại hội đã tạo nên bầu không khí hết sức khí thế, truyền cảm hứng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân để bước vào nhiệm kỳ mới, góp phần vào thành công chung của toàn Đại hội…           

Tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao tặng Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương cho các đơn vị báo chí có thành tích xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Báo CAND đã được nhận Bằng khen của Ban Tuyên giáo Trung ương do có những đóng góp xuất sắc trong công tác thông tin, tuyên truyền phục vụ Đại hội XII của Đảng.

PV