Ngày 13-7, Công an Tây Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016). Tại lễ kỷ niệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an Tỉnh Tây Ninh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND và lực lượng An ninh Công an tỉnh Tây Ninh.

Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 13 tập thể, 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh; trao thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có tác phẩm hay nhất tham gia Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND.

Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân xứng đáng với truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Ngày 13-7, Công an Tây Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016). Tại lễ kỷ niệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an Tỉnh Tây Ninh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND và lực lượng An ninh Công an tỉnh Tây Ninh.

Trong hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, lực lượng An ninh vẫn luôn thể hiện bản chất cách mạng, vượt qua khó khăn, gian khổ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh trong 70 năm qua luôn được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận. Để biểu dương công lao to lớn của lực lượng An Ninh Tây Ninh, Đảng, Nhà nước phong tặng, danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 4 đơn vị và 1 cá nhân cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tặng huân huy chương các loại.

Trong tình hình mới hiện nay, lực lượng An ninh Tây Ninh đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, phát triển kinh tế nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, lực lượng An ninh vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 13 tập thể, 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh; trao thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có tác phẩm hay nhất tham gia Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND.

T.Nhung – M.Nhật

Ảnh: Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng

Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân xứng đáng với truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Ngày 13-7, Công an Tây Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016). Tại lễ kỷ niệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an Tỉnh Tây Ninh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND và lực lượng An ninh Công an tỉnh Tây Ninh.

Trong hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, lực lượng An ninh vẫn luôn thể hiện bản chất cách mạng, vượt qua khó khăn, gian khổ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh trong 70 năm qua luôn được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận. Để biểu dương công lao to lớn của lực lượng An Ninh Tây Ninh, Đảng, Nhà nước phong tặng, danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 4 đơn vị và 1 cá nhân cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tặng huân huy chương các loại.

Trong tình hình mới hiện nay, lực lượng An ninh Tây Ninh đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, phát triển kinh tế nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, lực lượng An ninh vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 13 tập thể, 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh; trao thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có tác phẩm hay nhất tham gia Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND.

T.Nhung – M.Nhật

Ảnh: Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng

Khen thưởng 43 tập thể, cá nhân xứng đáng với truyền thống “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

Ngày 13-7, Công an Tây Ninh đã tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2016). Tại lễ kỷ niệm Đại tá Nguyễn Văn Trãi, Phó Giám đốc Công an Tỉnh Tây Ninh đã ôn lại chặng đường 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng ANND và lực lượng An ninh Công an tỉnh Tây Ninh.

Trong hoàn cảnh nào, giai đoạn lịch sử nào, lực lượng An ninh vẫn luôn thể hiện bản chất cách mạng, vượt qua khó khăn, gian khổ “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Những chiến công, thành tích của lực lượng An ninh trong 70 năm qua luôn được Đảng bộ và nhân dân ghi nhận. Để biểu dương công lao to lớn của lực lượng An Ninh Tây Ninh, Đảng, Nhà nước phong tặng, danh hiệu cao quý “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho 4 đơn vị và 1 cá nhân cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ được tặng huân huy chương các loại.

Trong tình hình mới hiện nay, lực lượng An ninh Tây Ninh đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn, phát triển kinh tế nhưng cũng đứng trước nhiều khó khăn trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Do vậy, lực lượng An ninh vẫn luôn tiếp tục phát huy truyền thống, ra sức rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, nghiệp vụ, học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, xứng đáng với truyền thống “Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.

Dịp này, Công an tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng 13 tập thể, 30 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đợt thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống lực lượng An ninh; trao thưởng 4 tập thể và 11 cá nhân có tác phẩm hay nhất tham gia Hội thi tìm hiểu 70 năm ngày truyền thống lực lượng ANND.

T.Nhung – M.Nhật

Ảnh: Các tập thể đạt thành tích xuất sắc được khen thưởng

T.Nhung – M.Nhật