Ông Nguyễn Thanh Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo, cho biết: Trong năm 2019, Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm tỉnh đã quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện hiệu quả chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về ANTT. 
Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Kết thúc hội nghị, Công an tỉnh Tây Ninh đã trao tặng Giấy khen cho 16 tập thể, 13 cá nhân, vì có thành tích trong công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về TTATXH và công tác kiểm tra, vận động toàn dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo.

T.Nhung – M.Nhật