Đại tá Phạm Văn Cao, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó Ban chỉ đạo 110 tỉnh Tây Ninh, cho biết: Luật có 8 Chương, 76 Điều, và sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2018. Phạm vi điều chỉnh: Luật quy định về quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ, công cụ hỗ trợ; nguyên tắc, trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức cá nhân trong quản lí, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, tiền chất thuốc nổ. 

Các tập thể, cá nhân được khen thưởng

Trong năm 2017, tình hình mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT trên địa bàn tỉnh diễn biến phức tạp. 

Ban chỉ đạo tỉnh và các huyện thành phố đã chỉ đạo làm tốt công tác tổng kiểm tra và mở đợt cao điểm vận động toàn dân tham gia giao nộp VK- VLN- CCHT. 

Kết quả đã vận động thu hồi được 68 khẩu súng các loại và 56 viên đạn; thu gom tiêu hủy an toàn số lượng lớn vật liệu nổ, đạn, pháo, chất nổ các loại. 

Tại hội nghị, UBND tỉnh Tây Ninh đã trao tặng Bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân; Công an tỉnh trao tặng Giấy khen cho 5 tập thể, 8 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh với tội phạm mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng VK, VLN, CCHT.                                                                                

Nhất Minh