Đối phó với âm mưu thâm độc của kẻ thù, lực lượng An ninh đã tiến hành điều chỉnh tổ chức, bố trí lại lực lượng theo hướng chuyên sâu, tập trung vào những lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; đồng thời, đổi mới các biện pháp nghiệp vụ, chủ động “nắm địch từ xa, đánh địch từ nơi chúng xuất phát” nhằm vô hiệu hóa, đẩy lùi, đập tan mọi kế hoạch và hoạt động chống phá của kẻ thù.

Nhờ đó, lực lượng An ninh đã đấu tranh làm thất bại các hoạt động tuyên truyền đa nguyên, đa đảng và lần lượt vô hiệu hóa các chiến dịch phá hoại tư tưởng mang tên: “Chuyển lửa về quê nhà”, “Chuyển ngọn nến dân chủ về quê hương”, “Góp gió thành bão” của các thế lực thù địch, phản động.

Cán bộ, chiến sỹ Cục Bảo vệ Chính trị V chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện ý đồ, âm mưu và kế hoạch hoạt động của các tổ chức phản động ở bên ngoài.

Những phần tử bất mãn, quá khích, lợi dụng dân chủ, nhân quyền làm tay sai cho địch đều bị lực lượng An ninh kiềm toả; nhiều đối tượng bị đưa ra kiểm điểm trước quần chúng nhân dân hoặc các tổ chức chính trị ở địa phương. Đồng thời với kiểm toả các đối tượng bất mãn, quá khích, lực lượng An ninh tiến hành đấu tranh thắng lợi các Chuyên án MA90, MB90, MD90, ĐL88...

Lực lượng An ninh phối hợp với các lực lượng vũ trang, tổ chức đấu tranh nhiều chuyên án lớn, đập tan hàng chục chiến dịch gây nổ, gây bạo loạn, khủng bố mang tên “Chiến dịch Hoa Lan”, “Chiến dịch Hoa Phượng”, “Chiến dịch hoà bình”... và đẩy lùi nhiều hoạt động gây nổ, khủng bố khác.

Lực lượng An ninh ở Bộ và Công an các địa phương tập trung chỉ đạo triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với Công an các đơn vị, địa phương, ban, ngành thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an ninh ở các địa bàn Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ.

Dưới sự chỉ đạo của Đảng uỷ Công an và lãnh đạo Bộ, sự phối hợp của các lực lượng, lực lượng An ninh đã tấn công chính trị, phân hoá, vô hiệu hóa các đối tượng cầm đầu, cốt cán, xóa bỏ các khung cơ sở ngầm của FULRO tại các tỉnh Tây Nguyên; quản lý, giám sát số đối tượng cầm đầu, cốt cán trong nhóm hoạt động chống đối của Dương Văn Mình; ngăn chặn âm mưu hình thành “Nhà nước Mông” ở Tây Bắc, “Nhà nước Đêga” ở Tây Nguyên, “Nhà nước Khmer Krom” ở Tây Nam Bộ. 

Công tác bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế được tăng cường, phục vụ hiệu quả công tác tham mưu cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối phát triển kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; tham mưu với các bộ, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, phòng chống nội gián, bảo vệ bí mật nhà nước; chủ trì, phối hợp với các lực lượng tổ chức bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng và Nhà nước.

Đặc biệt, trên lĩnh vực an ninh kinh tế, lực lượng An ninh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định địa bàn trọng điểm đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phá hoại kinh tế, dùng kinh tế chuyển hóa chính trị.

Những năm gần đây, Chính phủ và Bộ Công an giao cho lực lượng An ninh đấu tranh, khám phá hàng chục vụ án buôn lậu, tham nhũng (Tân Trường Sanh, Tamexco Minh Phụng, Vinashine, Vinaline...), hoàn thuế VAT, tội phạm công nghệ cao…

Thành tích nổi bật của lực lượng An ninh thời gian qua là đã góp phần giữ vững an ninh chính trị của đất nước, không để xảy ra biểu tình, bạo loạn, khủng bố; không để hình thành tổ chức chính trị đối lập trong nội địa; không để các thế lực thù địch và các phần tử chống đối thực hiện âm mưu tiến hành “cách mạng màu”, “cách mạng đường phố” ở Việt Nam, tạo môi trường chính trị ổn định để toàn Đảng, toàn dân ta vững bước thực hiện sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và hội nhập quốc tế. 

Những cống hiến và hy sinh to lớn của lực lượng An ninh đã được Đảng, Nhà nước ghi nhận và đánh giá cao. Đến nay, toàn lực lượng An ninh đã có 3 tập thể được tặng thưởng Huân chương Sao vàng; 39 tập thể được tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh; 32 tập thể, 28 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Độc lập; 308 tập thể, 108 cá nhân được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt tập thể và cá nhân được tặng thưởng Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công và nhiều phần thưởng cao quý khác. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh (12-7-1946 – 12-7-2016), Tổng cục An ninh vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai.

PV